Algorytmy heurystyczne

Algorytmy heurystyczne, heurystyki – algorytmy poszukujące najlepszego rozwiązania spośród wielu dostępnych rozwiązań. Generalnie nie dają one gwarancji rozwiązania optymalnego, jednak pozwalają znaleźć rozwiązanie dość dobre w stosunkowo krótkim czasie.

Pojęcie algorytmów heurystycznych jest bardzo szerokie, dotyczy ono różnych technik projektowania algorytmów. Wiele heurystyk wykorzystuje losowość, inne zaś są deterministyczne (wówczas dla takich samych danych wejściowych algorytm zawsze zwróci ten sam wynik).

Dodano: 29 września 2016 14:47