Zanieczyczczenie Giniego

REKLAMA

Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem GPT-4 i ChatGPT. Buduj inteligentne chatboty, generatory treści i fascynujące projekty
−40%35,40 zł
Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
29,90 zł

Zanieczyszczenie Giniego (ang. Gini Impurity) – miara niejednorodności danego zbioru wyrażająca się wzorem:

$$G = ∑↙{n} p_n (1-p_n),$$

gdzie pn jest prawdopodobieństwem przynależności elementu do klasy n, czyli liczbą elementów danej klasy podzieloną przez liczbę elementów całego zbioru. Jeśli wszystkie elementy zbioru należą do tej samej klasy, zanieczyszczenie Giniego jest równe 0.

Zanieczyszczenia Giniego nie należy mylić ze współczynnikiem Giniego. Są to miary służące do wyrażania zupełnie innych rzeczy. Współczynnik Giniego określa nierównomierność rozkładu i jest wykorzystywany między innymi do liczbowego wyrażania nierówności w dochodach danego społeczeństwa.

Przykład

Niech będzie dany zbiór {a, a, a, a, a, a, b, b, b, c}. Zbiór ten zawiera dziesięć elementów: sześć należy do klasy a, trzy do klasy b i jeden do klasy c. Prawdopodobieństwa przynależności elementów do kolejnych klas wynoszą zatem kolejno:

 • 0,6 dla klasy a
 • 0,3 dla klasy b
 • 0,1 dla klasy c
Zanieczyszczenie wynosi w takim razie: 0,6 * 0,4 + 0,3 * 0,7 + 0,1 * 0,9 = 0,24 + 0,21 + 0,09 = 0,54.

Zastosowanie

Wskaźnik zanieczyszczenia Giniego jest wykorzystywany do oceny, na ile dobrze jakiś sposób podziału zbioru wejściowego (np. węzeł w drzewie decyzyjnym) separuje poszczególne klasy. Po podziale danego zbioru, łączne zanieczyszczenie uzyskanych podzbiorów wyraża się za pomocą średniej ważonej ich zanieczyszczeń, gdzie waga jest liczbą elementów w podzbiorze.

Przedstawmy to na prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy pięć urządzeń:

 • urządzenie 1 – cena: 1000 zł, klasa energetyczna B,
 • urządzenie 2 – cena: 1100 zł, klasa energetyczna B,
 • urządzenie 3 – cena: 1200 zł, klasa energetyczna A,
 • urządzenie 4 – cena: 1300 zł, klasa energetyczna B,
 • urządzenie 5 – cena: 1400 zł, klasa energetyczna A.

Przyjmijmy, że chcemy ustalić próg cenowy, który oddzieliłby urządzenia wyższej klasy energetycznej od niższej. Idealny podział nie jest możliwy, ale za pomocą zanieczyszczenia Giniego możemy określić, który spośród czterech możliwych podziałów daje najbardziej jednolite podzbiory.

 • Dla progu wynoszącego 1050 zł otrzymamy podzbiór jednoelementowy {B} o wskaźniku zanieczyszczenia równym 0 i podzbiór czteroelementowy {B, A, B, A} o wskaźniku równym 1/2. Ich średnia ważona to (1 * 0 + 4 * (1/2)) / 5 = 2 / 5 = 0,4.
 • Dla progu wynoszącego 1150 zł otrzymamy podzbiór dwuelementowy {B, B} o wskaźniku zanieczyszczenia równym 0 i podzbiór trójelementowy {A, B, A} o wskaźniku równym 4/9. Ich średnia ważona to (2 * 0 + 3 * (4/9)) / 5 = 4 / 15 ≈ 0,27.
 • Dla progu wynoszącego 1250 zł otrzymamy podzbiór trójelementowy {B, B, A} o wskaźniku zanieczyszczenia równym 4/9 i podzbiór dwuelementowy {B, A} o wskaźniku równym 0,5. Ich średnia ważona to (3 * (4/9) + 2 * (1/2)) / 5 = 7 / 15 ≈ 0,47.
 • Dla progu wynoszącego 1350 zł otrzymamy podzbiór czteroelementowy {B, B, A, B} o wskaźniku zanieczyszczenia równym 3/8 i podzbiór jednoelementowy {A} o wskaźniku równym 0. Ich średnia ważona to (4 * (3/8) + 1 * 0) / 5 = 3 / 10 = 0,3.

Widzimy więc, że optymalnym progiem jest 1150 zł.

Bibliografia

Ocena: +1 Tak Nie
Liczba głosów: 1.

Dodano: 4 lutego 2022 19:59, ostatnia edycja: 20 września 2022 19:04.

REKLAMA

Zobacz też

Algorytm Edmondsa-Karpa – algorytm wyszukiwania maksymalnego przepływu w sieci przepływowej. Jest to przypadek szczególny algorytmu Forda-Fulkersona.

W algorytmie Edmondsa-Karpa ścieżka powiększająca wyznaczana jest za pomocą przeszukiwania grafu wszerz. Dzięki temu w każdej iteracji algorytmu dołączana jest zawsze najkrótsza (pod względem liczby krawędzi) ścieżka powiększająca. W metodzie Forda-Fulkersona sposób wyznaczania ścieżki powiększającej jest dowolny.

→ Czytaj całość

Minimalne drzewo rozpinające (ang. minimum spanning tree, w skrócie MST), inaczej drzewo rozpinające o minimalnej wadze – drzewo łączące wszystkie wierzchołki pewnego grafu spójnego mające najmniejszą możliwą sumę wag krawędzi.

Jeśli graf ma v wierzchołków, to jego drzewo rozpinające zawsze będzie miało v-1 krawędzi. Jeśli ten graf ma e krawędzi, aby utworzyć drzewo rozpinające, trzeba usunąć z grafu e-v+1 krawędzi. Liczba ta jest określana jako liczba cyklomatryczna.

→ Czytaj całość

Sortowanie przez scalanie – rekurencyjny algorytm sortowania wykorzystujący metodę dziel i zwyciężaj.

→ Czytaj całość
Polityka prywatnościKontakt